Automatizācijas programmas

Datorprogrammas ar katru gadu paliek aizvien sarežģītākas un sarežģītākas un arī spējīgākas un pat gribētos teikt, ka tās paliek gudrākas, bet šim apgalvojumam noteikti liela daļa cilvēku nepiekristu. Mūsdienās ar datorprogrammām ir iespējams paveikt daudz un dažādus darbus, ko parasti būtu jādara cilvēkiem, kā, piemēram, datu ievade, izvade, satura veidošana un lasīšana, kļūdu meklēšana un citas līdzīgas darbības. Un tas lielos mēros cilvēkiem arī ir saprotams, bet vai jūs zināt, ka datorprogrammas var pašas ievadīt paroles un ielogoties dažādos profilos, nolasīt meklētājprogrammu rezultātus vai arī atrast nepieciešamo informāciju dažādām citām darbībām?

Protams, mūsdienās vēl jo projām datorprogrammas nav spējīgas pašas par sevi domāt un tās izpilda tikai tās darbības, ko tām uzdod, jeb pareizāk sakot uzraksta cilvēki ar koda palīdzību. Bet neskatoties uz to tik un tā programmētāji ar šādām prasmēm uzrakstīt šīs programmas ir spējīgi paveikt visneiedomājamākos darbus. Piemēram, viens no tādiem darbiem varētu būt dažādu sociālo profilu izveidošana un kādu noteiktu darbību veikšana, kā uzaicinājumu sūtīšana, draudzības apstiprināšana, saišu postošana vai vienkārši dažādu resursu ielaikošana, lai iegūtu atpazīstamību vai manipulētu meklētājprogrammu rezultātus. Tiek lēst ka līdz par 40 % no visa interneta trafika, jeb datu plūsmas tiek veidots tieši no šāda veida tā sauktajiem botiem, kas tad arī vāc datus un dara dažādas darbības, kuras tad ir nepieciešamas tam, kam šie boti tiek veidoti.

Bet šādu programmu nākotne ir jau pavisam nopietnāka, jo ja vēl pagaidām visas šīs programmas ir jāraksta rindu pa rindiņai, tad nākotnē visticamāk, ka šīm programmām tiks iemācīts jau nopietnākas valodas spējas un tās spēs atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem izveidojot dažādas mazākas programmas. Ja tu kādreiz esi darbojies ar kādu no programmēšanas valodām tad tu sapratīsi, cik tas var būt grūti uzrakstīt kāda veida sarežģītāku programmu, kura visu laiku ieķeras un ir jālabo un tiklīdz, ka notiek kādas izmaiņas, tā šī programma ir tām jāpielāgo. Bet tas viss varētu mainīties tad, ja būtu iespējams izveidot programmu, kas var rakstīt programmas un izmantojot programmēšanas valodas saprast, kā notiek dažādu darbību veikšana. Un ja šādai augstākas klases programmai tiktu iemācīts veidot mazākas, zemākas, klases programmas tad tu varētu vairs nerakstīt kodu, bet gan vairs tikai teikt vispārējas vadlīnijas, kuras tad šī programma pati mēģinātu izpildīt. Piemēram, lai atrastu kādu informāciju tev nebūtu jāmeklē informācijas avoti un jāraksta programmas kas tos šķiro, bet gan tu varētu nodefinēt ko tev vajag un šī programma pati veidotu citas programmas, kas to sameklētu.

Protams, līdz šim vēl neviens nav izveidojis neko līdzīgu šādai augstākas klases programmai un mums vēl pagaidām nav skaidrs, kā tas būtu iespējams, bet skatoties uz tehnoloģiju progresu ir redzams, ka noteikti nākotnē tas būs iespējams. Un šādas augsta līmeņa programmas izveidošana varētu būt viens no ceļiem, kā nonākt pie mākslīgā intelekta, jeb izveidot datorizētas smadzenes, kas pašas ar attīstīties un sākt domāt.